Tekniska lösningar

Som en del av Verifi:s helhetstjänster erbjuder vi mångsidiga tekniska lösningar, vilka baserar sig på marknadens senaste teknologi.

 

Tillsammans med inhemska tillverkare och importörer, tillika Verifi:s starka erfarenhet, kan vi lösa våra kunders möjliga problemsituationer och skapa moderna fungerande lösningar.

 

Vi utför även felsökning av system.

 

Vid behov konsulterar och planerar vi säkerhetslösningar samt utför och upprätthåller dem åt kunden.

  • Kameraövervakningssystem
  • Inbrottslarmsystem
  • Passerkontroll
  • Arbetstidsuppföljning
  • GPS-lokalisering
  • Trygghetstelefoni
  • Brandlarm