Säkerhetsskolningar

Verifi ordnar mångsidiga skolningar för kunder så som:

  • utbildning för ordningsvakter
  • ordningsvaktens repetitionskurs
  • ordningsvaktens maktmedelskurs
  • ordingsvaktens repetitionskurs i maktmedel
  • hotellsäkerhet
  • kundbetjäningssäkerhet
  • olika särskilt skräddarsydda skolningar för personal
Tag kontakt edu@verifi.fi för skolning av din personal eller ditt samfunds medlemmar!