Tunstall förvärvade Oy Verifi Ab

Oy Verifi AB har sålts till Tunstall, som levererar tekniska lösningar för att öka effektiviteten och tryggheten inom vård och omsorg. Förvärvet är en del av Tunstalls tillväxtstrategi där företaget vill stödja digitaliseringen inom vård och omsorg och därmed kunna hjälpa äldre personer som vill bo kvar hemma med proaktiv och prediktiv teknologi.