Företag och den offentliga sektorn

Vet du hur mycket en dags verksamhetsavbrott kostar ditt företag?

 

Verifi erbjuder med många års erfarenhet tilläggssäkerhet åt företag för att trygga en oavbruten verksamhet med hjälp av mångsidiga inbrottslarm-, passerkontroll- och personsäkerhetssystem samt konsulteringstjänster. Inbrottslarmsystem kan även integreras med många andra typer av larm- och rapporteringsegenskaper.

 

Vi samarbetar med många olika leverantörer och importörer för att kunna garantera en god kvalitét. Personalen är företagets främsta resurs och en trygg arbetsplats är allas rätt. Verifi erbjuder olika säkerhetslösningar vilka skapar en tryggare arbetsplats åt personalen.

 

Vi erbjuder även värdetransporter åt företag vilka är fullständigt försäkrade och ger företag en riskfri verksamhet.