Företag och den offentliga sektorn

Verifi erbjuder med många års erfarenhet tilläggssäkerhet åt företag för att trygga en oavbruten verksamhet

Inbrottslarmsystem kan integreras med många typer av larm- och rapporteringsegenskaper.