Vartiointi ja järjestyksenvalvonta

Vartiointi

 

Verifi tarjoaa monipuolisia vartiointipalveluita usealla eri toimialalla. Vartijamme ovat alansa ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus eri vartiointitehtävistä.

Tarjoamamme vartiointipalvelut ovat mm:

Piirivartiointi

Piirivartiointi on mahdollisine lisäpalveluineen varsin kustannustehokas palvelumuoto, vartijan tekemien sovittujen tarkastus- ja muiden toimenpiteiden ohella vartijamme voi suorittaa muita määräaikais- tai palvelutehtäviä.

 

Tällaisia tehtäviä voivat olla ovien/porttien avaukset ja sulut tai kiinteistötekniset tarkastukset ja toimenpiteet. Vartijoidemme suorittama raportointi voidaan suorittaa suoraan kohteella, mutta myös sähköisesti, jolloin asiakas saa tiedon vartijamme havainnoista ja toimenpiteistä välittömästi, ilman välikäsiä.

Hälytystehtävät

Verifi Oy:n hälytyskeskuspalveluun voidaan tarpeenne mukaan liittää monenlaisia toimintoja, joista yleisimpiä ovat murto-, laitevika-, laite-, henkilöturva- ja LVI-hälytykset. Muita palveluumme liitettäviä palveluita ovat esimerkiksi tehtävä- ja suoritevalvonta, ikkunoiden paikkaus, jälkivartiointi, järjestelmien testaus, avainsäilytys ja avauspalvelu.

 

Hälytyksen tullessa kiinteistöönne, lähtee sitä kulloinkin lähimpänä oleva vartija suorittamaan niitä toimenpiteitä, jotka kulloinkin ovat tarpeen. Suoritamme hälytystehtävät vuosien ammattitaidolla ja koulutuksella, niiden toimintamallien mukaisesti, jotka jatkuvan kehitystyön kautta on todettu parhaiksi, aina mahdollisimman lyhyellä vasteajalla.

Paikallisvartiointi

Paikallisvartijamme toimintaan kuuluvien tehtävien kirjo on hyvin laaja, mutta yleisimpiä ovat erilaiset turvallisuutta ylläpitävät toimet yhdistettynä, kuten porttien ja oviympäristöjen kulunvalvonta sekä asiakkaiden opastus.

 

Paikallisvartijoidemme pääasiallisiin tehtäviin kuuluu usein myös kiinteistönne valvonta teknisten järjestelmien, kuten kameravalvonnan kautta. Painotamme paikallisvartijoidemme koulutuksessa erityisesti asiakaspalvelulähtöisyyttä, joka tulee päällimmäisenä ilmi vartijoidemme kaikessa toiminnassa. Lisäksi korostamme paikallisvartijoidemme perehtyneisyyttä oman kohteensa päivittäiseen toimintaan ja jatkuvaa kokonaisturvallisuuden kehitystä toimialueella.

Paikallisvartiointi on erityisen sopiva palvelumuoto niille asiakkaille, joiden toimintaympäristön pitäminen häiriöttömänä vaatii vartijan jatkuvaa läsnäoloa ja toimenpiteitä. Lisäksi paikallisvartiointi sopii kaikille asiakkaille, jotka arvostavat henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen ja miellyttävän työympäristön luomista kiinteistöönsä.

Cityvartiointi

Cityvartiointi-palvelu on kehitetty Vaasan keskusta-alueen pienliikkeiden tarpeisiin saada vartijapalvelua liikkeen aukioloaikana. Palvelu toimii vuoden jokaisena päivänä. Palvelussa toisiaan lähellä sijaitsevista kauppaliikkeistä ja pienyrityksistä muodostetaan palvelualue.

 

Vartijamme kiertää ja tekee tarkastuskäyntejä ennalta-arvaamattomilla vartiokierroksilla asiakasyrityksiin. Palvelun tavoitteena on, että vartija näkyvällä ja osallistuvalla valvonnallaan rakentaa asiakasyrityksessä ja sen välittömässä ympäristössä häiriötä ehkäisevää ilmapiiriä.

 

Asiakkaalle tarjotaan henkilöturvalaite, jolla henkilökunta voi tarpeen vaatiessa kutsua vartijan paikan päälle nopeasti ja huomiota herättämättä. Henkilöturvalaitteen avulla muodostuu hälytys- ja puheyhteys hälytyskeskukseen, jonka avulla voidaan nopeasti analysoida avun tarve ja oikeat toimenpiteet.

 

Cityvartija-palvelu on kustannustehokas, koska palvelurenkaaseen kuuluvat asiakkaat jakavat yhteisesti vartijapalvelun toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Myymälävartiointi

Myymälävartioinnin tavoitteena on ehkäistä häiriöitä toiminnassa sekä kauppiaan hävikkiä rikoksia ehkäisemällä. Myymälävartijamme ovat koulutettuja toimimaan myymäläympäristössä.

Arvokuljetukset

Arvo-omaisuutta voi olla käteinen raha, arvopaperit, arvotavarat ja usein myös tietotallenteet. Näiden turvalliseen kuljetukseen ovat erikoistuneet arvokuljettajamme, jotka käyttäen tämän päivän parasta osaamista ja menetelmiä, takaavat omaisuudellenne parhaan mahdollisen turvallisuustason, matkan jokaisessa vaiheessa.

 

Vastaamme kuljetusten kaikista yksityiskohdista, tarjoten asiakkaillemme turvallisen ja aikataulujen mukaisen toimituksen. Jättäessänne arvo-omaisuutenne huoleksemme, voitte olla varmoja, että se on turvallisesti ja ajoissa, siellä missä sen pitääkin olla. Kuljetuksemme on täysin vakuutettua ja asiakkaillemme riskitöntä.

Myymäläetsiväpalvelut

Tarjoamamme etsivätoiminta kattaa rikosten paljastamistehtävät pääasiassa kaupanalan sektorilla. Mikäli huomaatte hävikkinne nousevan piikkinä erityisesti tiettyinä kausina, saattaa etsiväpalvelumme olla juuri se mitä tarvitsette.

 

Toimitamme käyttöönne ammattitaitoiset ja huomaamattomat etsivät, joiden tehtävänä on kauppaliikkeenne hävikin syiden selvittäminen ja mahdollisten jälkitoimenpiteiden suorittaminen.

 

Lisäksi tarjoamme kauppaliikkeenne yleisen turvallisuustilanteen kartoittamiseen ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön suorittamiseen liittyviä palveluita.

Erityistehtävät

Elämme maailmassa, joka toimii täysin luottamuksen varassa. Mikäli tuo luottamus jonkin osapuolen toimien takia on uhattuna, voivat seuraukset olla ennalta arvaamattomat.

 

Tähän ongelmaan tarjoamme ratkaisuna ammattitaitoisen ja kokeneen etsiväpalveluihin erikoistuneen ryhmämme. Tarjoamme käyttöönne etsivän tai ryhmän, jonka pääasiallisia toimialueita ovat taustaselvitykset, seurantapalvelut, yritysvakoilun estämiseen liittyvät toimenpiteet ja esimerkiksi yritysturvallisuusratkaisujenne toimivuuden testaaminen käytännössä.

Turvatarkastus

Koulutetut ja kokeneet vartijamme suorittavat tarvittaessa myös tehokkaita, mutta hienovaraisia turvatarkastuksia. Turvatarkastus voi olla päivittäin tapahtuvaa sisääntulotarkastusta, mutta palvelu voidaan myös tilata tarvittaessa.

 

Turvatarkastuksen tarkoituksena on löytää esineitä tai aineita, jotka ovat kiellettyjä valvotulla alueella. Kun tarvitaan tarkempaa sisäänpääsytarkistusta, esimerkiksi suuremmissa tilaisuuksia kuten konsertit tai urheilutapahtumat, voimme tarjota räätälöityä turvatarkastusta, jossa vartijamme teknisiä apuvälineitä käyttäen tarkastavat sekä henkilöitä ja esineitä.

Aulapalvelut

Aulapalvelutehtäviin liittyy olennaisena osana myös turvallisuus.

 

Normaalien aulapalvelutehtävien lisäksi aulapalveluhenkilö valvoo kohteen turvallisuutta mm. kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmiä hyödyntäen ja ryhtyy toimenpiteisiin mahdollisissa poikkeustilanteissa, liittyvät ne sitten vaikkapa sairaskohtaukseen tai kiinteistöhuollolliseen ongelmaan.

Hotelliturvallisuus

Yrityksellämme on pitkä kokemus hotellimaailman turvallisuusratkaisusta. Hoidamme receptionistipalvelut ja erilaisia asiakkaan kanssa räätälöityjä palvelu- ja turvallisuustehtäviä.

 

Piirivartijamme tai paikallisvartijamme voivat suorittaa tarkastuskierroksia eri puolilla kiinteistöä, lisäksi vartijoidemme tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutehtävät. Verifi valvoo kohteiden turvallisuusteknisiä sovelluksia ja hälytystilanteissa ryhtyy sovittuihin toimenpiteisiin.

 

Henkilöstöllämme on laaja kokemus ja koulutus hotellien toimintatavoista ja eritysvaatimuksista palvelun suhteen. Palveluhenkisyys on ehdoton edellytys henkilöstömme rekrytoinnissa ja sijoittamisessa eri tehtäviin. Palvelemme asiakkaitamme suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.

Järjestyksenvalvonta

Tapahtumaturvallisuuteen keskittyvä Turvayksikkömme tarjoaa kokonaisvaltaiset yleisötapahtuman turvallisuuspalvelut pakettina tai yksittäisinä osina, suunnittelusta ja turvallisuusjohdosta aina järjestyksenvalvojiin asti.

 

Autamme teitä tekemään tapahtumastanne turvallisen paikan niin asiakkaillenne kuin niille ulkopuolisillekin, joita tapahtumanne koskettaa. Hoidamme turvallisuusjärjestelynne alusta asti, aina suunnittelun yhteydessä tarvittavasta viranomaisyhteistyöstä alkaen ja toimimme linkkinä viranomaisten ja tapahtuman organisaation välillä.

 

Pidämme teidät ajan tasalla uusimmista tapahtumaturvallisuutta koskevista riskitekijöistä ja tuomme uutta näkökulmaa tapahtumanne turvallisuusajatteluun. Ravitsemusliikkeen toiminnalle keskeistä on turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri, jossa asiakas voi keskittyä rentoutumiseen ja hauskanpitoon, näin luodaan mahdollisimman hyvä ympäristö niin asiakkaan tyytyväisyydelle kuin ravitsemusliikkeen liiketoiminnallekin.

 

Tarjoamme käyttöönne ravitsemusliikkeen turvallisuushenkilöstön, järjestyksenvalvojista aina asiaan erikoistuneeseen kouluttajaan asti. Järjestyksenvalvojamme ovat alansa pitkäaikaisia ammattilaisia ja Verifi Oy:n erityisesti tehtäväänsä kouluttamia.

 

Tärkeintä ravintolaturvallisuuden parissa työskennellessämme on eettisten arvojemme vaaliminen asiakaspalvelulähtöisyyden ja tasapuolisuuden kautta. Yksityistilaisuudessa tärkeintä on tilaisuuden osallistujien häiriötön kanssakäyminen ja tilaisuuden erityispiirteiden huomioon ottaminen.

 

Toimintamme yksityistilaisuuden turvallisuuden parissa perustuu jatkuvaan ja läheiseen suhteeseen tilaisuuden järjestäjän kanssa, jolloin tilaisuutenne sujuvuus voidaan maksimoida.

 

Yksityistilaisuuksissa toimivat järjestyksenvalvojamme ovat alansa pitkäaikaisia ammattilaisia ja asiakaslähtöisen toiminnan suhteen erityisesti tehtäväänsä valittuja ja koulutettuja.